Skip to content
Omnigym Smart viisas ulkokuntosali

KYLLÄSTYNYT ARVAILUUN? ME TARJOAMME TIETOA.

Paranna tietämystäsi ulkokuntosalin käytöstä ja käyttäjistä Omnigym SMARTin avulla.
Tutkimustemme mukaan

Korkea käyttöaste kertoo onnistuneesta investoinnista.

Käytön ja käyttäjien tarkka mittaaminen on ollut haastavaa sopivien mittausmenetelmien puutteen takia. Tähän tarpeeseen kehitimme Omnigym SMARTin.

Käytetyin ulkokuntosali

Mikä on Omnigym SMART?

Omnigym SMART mittaa ja kerää dataa ulkokuntosalin käytöstä ja käyttäjämääristä. SMART sensorit keräävät tiedon pilveen, minkä jälkeen tieto analysoidaan ja muunnetaan luettavaan muotoon.

Dataa ulkokuntosalin käytöstä

Mitä jos pystyisit seuraamaan ulkokuntosalisi käyttöastetta?

Omnigym SMART tarjoaa tietoa helpottamaan ostopäätöstä sekä auttaa löytämään ulkokuntosalin kehityskohteita. Omnigym SMARTin avulla sinulle selviää esimerkiksi:

KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT

Selvitä salin käyttäjämäärät halutulla tarkasteluajanjaksolla. Tarkastele ruuhka-aikoja tai vaikka kausivaihteluita.

LAITTEIDEN KÄYTTÖ

Mitkä ovat salin käytetyimmät laitteet tai milloin mikäkin laite on ollut aktiivisessa käytössä. Opi ymmärtämään käyttäjien käyttötottumuksia, näe tehdyt toistot ja sarjat, sekä vertaa tuloksia aikaisempaan tarkastelu ajanjaksoon. 

TUKI

Auttaa mittaamaan sijoitetun tuottopääoman tuottoasteen; aseta tavoitteet, mittaa ja seuraa trendejä tai käyttäjien muutoksia, tapahtuuko kampanjoiden tai tapahtumien jälkeen muutoksia käyttäytymisessä sekä apua tulevien investointipäätösten tueksi.

KEHITTÄMINEN

SMART data auttaa ulkokuntosalin kehittämisessä: oikea lokaatio, oikeanlaiset laitteet sekä laitteiden oikea määrä.

SMART DATA LISÄÄ YMMÄRRYSTÄ KÄYTTÄJISTÄ

Smart_hietsu_toukokuu233
Smart_hietsu_toukokuu232
Smart_hietsu_toukokuu23
Liikuntapaikalla ei kuvata tai tallenneta henkilöitä tai heidän liikkeitään. Omnigym SMART kerää ainoastaan laitteiden liiketietoa.
Case Helsinki

Mistä kaikki sai alkunsa?

Ulkokuntosaleja löytyy Suomestakin jo tuhansittain, mutta mistä tietää oliko investointi kannattava? Helsingin kaupunki heräsi tähän kysymykseen ja lähti etsimään vastausta. Tämän seurauksena syntyi Omnigym SMART yhdessä teknologiayhtiön kanssa. SMARTin avulla pystytään helposti seuraamaan ja raportoimaan ulkokuntosalilaitteiden käyttöä. 

ulkotreeni
Sparta Copenhagen2

Lue lisää

ulkokuntosalilaite mallistostamme