Skip to content
007 Omnigym winter photos 1-2021 pieni

Omnigym Smart - tarpeesta tuotteeksi

Mistä Omnigym SMART sai alkunsa?

2021 Helsingin kaupungilla oli liki 1300 ulkokuntoiluvälinettä yli 160 lähiliikuntapaikassa. Investointipäätöstensä tueksi kaupunki toivoi dataa siitä käyttääkö kukaan ulkokuntosaleja.

Näin suuren informaatiomäärän keräämiseen ja analysointiin tarvittiin järkevä järjestelmä helpottamaan urakkaan.

Dataa haluttiin kerätä auttamaan: 
  • Uusien lokaatioiden ja salikokonaisuuksein mietintää.  Ulkokuntosalin kävijämäärät saleilla auttavat ymmärtämään mitä laitteita käytetään ja minkälaiset lokaatiot ovat suosituimpia. 
  • Huoltoa. 160 ulkokuntosalin ylläpito on kallista ja vaatii kaupungilta paljon resursseja. Kaupunki tarvitsi dataa auttamaan huollontarpeen arviointiin.

  • Budjetointiin. Datasta saatu informaatio auttaa tulevien investointipäätösten suunnittelussa sekä huollontarpeen arvioinnissa. Nämä tiedot puolestaan tukevat kaupungin budjettisuunnittelua.
  • Kaupunkilaisia. Reaaliaikaisen datan avulla kaupunkilaisille voidaan tarjota tietoa esimerkiksi heidän lähisaliensa ruuhka-ajoista.
smart5

Käyttäjämäärät saa kerättyä SMART teknologian avulla

Haasteita mittaukselle toi ilmasto ja avoin tila. Mittausjärjestelmän tulisi kestää niin kovia pakkasia kuin paahteista aurinkoa. Toinen taklattava haaste oli se että ulkokuntosalit ovat yleensä avoimia eli mittareita ei saada asennettua esimerkiksi portteihin. 
Helsingin ulkokuntosaleille kehitettiin ratkaisu, missä sensorit asennetaan suoraan laitteisiin. Tämä ratkaisu tarjoaa tarkat tulokset laitekohtaisesta käytöstä ja lisää ymmärrystä miten laitteita käytetään.

Teknologian erityisominaisuudet

  • Kaikkiin sääolosuhteisiin. Sensorit on rakennettu kestämään kaikkia sääolosuhteita. Asennusratkaisu minimoi myös vandalismin mahdollisuuden.
  • Kustannustehokkuus. Omnigym SMART on pyritty tekemään mahdollisimman kustannustehokkaaksi.
  • Johdottomuus. Sensorit toimivat akuilla eivätkä siis tarvitse johtoja tai ulkoisia virtalähteitä. 
  • Valtava määrä dataa tarjoaa mahdollisuudet johtaa tietoa moneen eri muotoon myös kuntalaisten hyödynnettäväksi.

Miten data hyödyttää käyttäjiä?

“Seurantaratkaisun avulla saatu data on vielä koskematon alue liikuntatutkimukselle. Saamme ulkokuntoilulaitteista valtavan määrän dataa, jonka avulla pystymme sijoittamaan sopivan määrän oikeanlaisia ulkokuntoilulaitteita oikeaan paikkaan. Datan avulla voimme hankkia eniten käyttäjiä palvelevia ja kiinnostavia laitteita,” kommentoi Helsingin kaupungin ulkoilupalveluiden ylläpitopäällikkö Harri Uusimäki.

Laitteiden sijoittelun ja hankinnan lisäksi seurantaratkaisun avulla voidaan kohdistaa resursseja ja budjettia oikeiden, eniten käytettyjen kohteiden ylläpitoon.

Pidempiaikaista käyttödataa on saatu kolmessa ulkokuntosalikohteessa Helsingissä: Hietaniemen uimarannalla, Pirkkolan liikuntapuistossa sekä Paloheinän ulkoilualueella. Tulevaisuudessa tarkoitus on lisätä kävijälaskureita eniten käytetyillä ulkokuntosaleilla.

Esimerkiksi suositulla Hietaniemen uimarannan ulkokuntosalilla oli vuonna 2021 lähes 30 000 kävijää. Yhtä laitetta kohden tämä tekee noin 50 000 käyttökertaa sekä lähes 700 000 yksittäistä toistoa. Saadusta datasta voidaan myös havaita laitteen rikkoutuminen tai tilata huolto käyttömäärän perusteella.

Helsingin kaupungin ulkoilupalveluiden ylläpitoyksikönpäällikkö Harri Uusimäki on pohtinut monenlaisia tulevaisuuden käyttötarkoituksia ulkokuntoilulaitteista saadulle datalle. Jatkuvan kehitystyön avulla datasta voidaan kehittää uudenlaisia ratkaisuja. Uusimäki on pohtinut esimerkiksi mahdollisuutta tilata laitteelle huolto automatisoidusti tietyn toistomäärän tullessa täyteen. Tämä vähentäisi henkilöresurssien tarvetta ja pitäisi laitteet aina kunnossa. Hänen toiveenaan olisi myös lisätä laitteeseen QR-koodi, jolla käyttäjä voisi ilmoittaa laitteen vioittumisesta. Ilmoitus menisi suoraan kaupungin järjestelmään ja järjestelmästä lähtisi viesti ilmoittajalle, kun laite on taas käytössä.

Uusimäen mukaan ulkokuntoilulaitteiden dataa voidaan käyttää myös käyttäjien avuksi. Käyttäjä voisi katsoa puhelimelta mieleisensä ulkokuntosalin ruuhka-ajat ja käyttöasteen. Mahdollisuutena olisi myös kehittää sovellus, jolla kuntoilija voisi seurata harjoitusmääriään ulkokuntosalilla.

Saadun datan avulla Helsingin kaupunki pystyy nyt toimimaan resurssiviisaammin, sekä palvelemaan paremmin asukkaiden tarpeita ulkokuntolaitteilta. Harri Uusimäki suosittelisi ulkokuntosalien kävijämäärien seurantaa muillekin kunnille ja kaupungeille:

Ulkoilu ja liikkuminen on lisääntynyt koko ajan. Suosittelisin kävijöiden laskemista ja käyttämäämme ratkaisua muillekin kunnille. Näillä ratkaisulla saamme dataa päätöksenteon tueksi. Tuntuu, että olemme oikealla asialla, kun tiedämme paljonko ulkokuntosaleilla käy väkeä ja voimme tehdä päätöksiä sen perusteella.”

SMART4

HALUAISITKO TIETÄÄ MITEN ULKOKUNTOSALIASI KÄYTETÄÄN?

Jutellaan ja selvitetään olisiko Omnigym SMART sinulle oikea ratkaisu.